Αρωγοί

Liaison με την Καναδική Κυβέρνηση: Εντιμότατος Γερουσιαστής Λεωνίδας Χουσάκος, Νίκος Καταληφός

Liaison με την Επαρχιακή Κυβέρνηση του Κεμπέκ: Εντιμότατος Βουλευτής Γεράσιμος Σκλαβούνος
 
Liaison με την Πόλη του Μόντρεαλ: Μαίρη Ντέρου, Δημοτική Σύμβουλος και Μέλος του Εκτελεστικού Συμβουλίου του Δήμου του Μόντρεαλ

            
© MODERN TIMES - CHROMA MUSIKA